TurePlaninarske ture na Durmitoru je moguće organizovati za mnogobrojne vrhove. Prema stepenu težine, ture su klasifikovane na lake, srednje i teške. Najpopularnije destinacije možete pogledati u sekcijama ispod.Lake ture

JABLAN JEZERO

Putanja: Momčilov Grad (1800 m.n.v.) – Jablan jezero (1791 m.n.v.) Trajanje: 2-3 sata NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

ĆUREVAC

(Vidikovac na kanjon Tare)

Putanja: Podnožje Ćurevca – Ćurevac (1626 m.n.v.) Trajanje: 2-3 sata NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

JABLAN JEZERO I ĆUREVAC

12Putanja: Momčilov grad (1800 m.n.v.) – Jablan jezero (1791 m.n.v.) – Ćurevac (1626 m.n.v.) Trajanje: 4-5 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

3 JEZERA

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Barno jezero (1489 m.n.v.) – Zminje jezero (1520 m.n.v.) – Crno jezero (1416 m.n.v.) Trajanje: 2-3 sata Rezervišite ovu turu

PETROV VIDIKOVAC

(Vidikovac na kanjon Tare)

Putanja: Podgora  – Petrov Vidikovac (1392 m.n.v.) Trajanje: 2-3 sata NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

JABLAN JEZERO

(Dugačka tura)

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.)– Bosača (1539 m.n.v.) – Jablan jezero (1791 m.n.v.) Trajanje: 5 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

PRUTAŠ

Putanja: Šarban (1722 m.n.v.) – Škrčko Ždrijelo (2114 m.n.v.) – Prutaš (2393 m.n.v.) Trajenje: 5-6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

ŠKRČKA JEZERA

Putanja: Šarban (1722 m.n.v.) – Škrčko Ždrijelo (2114 m.n.v.)  – Škrka (1723 m.n.v.) Trajenje: 6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

BANDIJERNA

Putanja: Sedlo (1907  m.n.v.) – Bandijerna (2409 m.n.v.) Trajanje: 6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

ŠARENI PASOVI

Putanja: Šarban (1722 m.n.v.) – Šareni Pasovi (2248 m.n.v.) Trajanje: 6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

CRVENA GREDA

Putanja: Momčilov Grad (1800 m.n.v.) – Crvena Greda (2164 m.n.v.) Trajanje: 4-5 satiNAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

CRVENA GREDA

(Dugačka tura)

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Bosača (1539 m.n.v.) – Crvena Greda (2164 m.n.v.) Trajanje: 6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

CRVENA GREDA

(Kružna tura)

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Bosača (1539 m.n.v.) – Crvena Greda (2164 m.n.v.) – Ališnica (1940 m.n.v.) – Crepulj Poljana (1716 m.n.v.) – Crno jezero (1416 m.n.v.) Trajanje: 7 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

SAVIN KUK

Putanja: Podnožje Savinog Kuka (1540 m.n.v.) – Savin Kuk (2313 m.n.v.) Trajanje: 5-6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

ŠLJEME

Putanja: Podnožje Savinog Kuka (1540 m.n.v.) – Šljeme (2455 m.n.v.) Trajanje: 6 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

PLANINICA

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Ališnica (1940 m.n.v.) – Planinica (2330 m.n.v.) Trajanje: 8 sati Rezervišite ovu turu

PRUTAŠ i ŠKRČKA JEZERA

Putanja: Šarban (1722 m) – Škrčko Ždrijelo (2114 m)  Prutaš () – Škrka (1723 m) – Škrčko Ždrijelo (2114 m) – Šarban (1722 m) Trajenje: 8 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

ŠKRČKA JEZERA I KANJON SUŠICE

Putanja: Šarban (1722 m.n.v.) – Škrčko Ždrijelo (2114 m.n.v.) – Škrka (1723 m.n.v.) – Vodopad Skakala – Kanjon Sušice (1311 m.n.v.) Trajanje: 7 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport (50km) i nije uključen u cijenu ture. Rezervišite ovu turu

LEDENA PEĆINA

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Stari Katun Lokvice (1931 m.n.v.) – Ledena pećina ( 2160 m.n.v.) –  Lokvice (1776 m.n.v.) – Crno jezero (1416 m.n.v.) Trajanje: 7 sati Rezervišite ovu turu

KRUŽNA TURA OKO MEĐEDA

Putanja: Ivan Do (1416 m.n.v.) – Lokvice (1776 m.n.v.) – Velika Previja (2145 m.n.v.) – Velika Kalica (1920 m.n.v.) – Crno jezero (1416 m.n.v.) Trajanje: 7-8 sati Rezervišite ovu turu

BOBOTOV KUK

(Najviši vrh Durmitora)

Putanja: Sedlo (1907 m.n.v.) – Zeleni Vir (2028 m.n.v.) – Bobot (2523 m.n.v.) Trajanje: 7 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu

BOBOTOV KUK i LEDENA PEĆINA

Putanja: Sedlo (1907 m.n.v.) – Zeleni Vir (2028 m.n.v.) – Bobot (2523 m.n.v.) – Ledena pećina (2160 m) – Crno jezero (1416 m) Trajanje: 10 sati NAPOMENA: Za ovu turu je potreban transport i organizuje se po dogovoru. Rezervišite ovu turu